Print this page
Rekruttering av 4.klassinger

Alle kan blåse...

Da er korpset i gang med et spennende prosjekt sammen med 4. klasse på Sofiemyrtoppen skole. Gå inn på www.allekanblaase.no - det er en flott nettside for prosjektet!