Print this page
Korpset søker dugnadsjobber

Korpset søker dugnadsjobber.
Alt av interesse, fra flytting av kontor og bolig, varetelling, vaktjobbing etc.

Kontakt Steinar Eriksen tlf. 9111 4546
Mail: aktivitet@hornet.no