Sofiemyr Skolekorps
Velkommen til Sofiemyr skolekorps og hornet.no
 • Hva skjer    • Bli musikant    • Om korpset    • Styret og komiteer    • Aktuelt    • Fotoalbum    • Musikken vi spiller     • Gjestebok    • Hjem  

 

 

   Om korpset
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 953 959

 

 


Historikk
Fra den første instrumentutdelingen i 1965
 
Fra den første instrumentutdelingen i 1965

Sofiemyr skolekorps ble startet i 1965 med 33 musikanter. I de drygt 40 årene som er gått siden da har man gjennomgått en utrolig utvikling. Nå teller korpset over 100 medlemmer.
 

På 60-tallet skjøt utbyggingen i Sofiemyr-området fart – og det ble snart aktuelt med egen skole. Sofiemyr skole ble startet opp 1963/64. Inntil nytt skolebygg var klart holdt den til i den gamle realskolen i Kapellveien!
Aktive foreldre ved skolen stiftet foreldrelag. Den første formannen der var Bjørnulf Foss. Han var gammel gutte-musikant fra Oslo og tok straks opp tanken om å starte skolekorps. Overlærer ved skolen, Hans Haveråen, hadde samme interesse og sørget for at skolen både i starten og i mange år fremover la godt til rette for korps-virksomheten.

I første omgang sto et interimstyre ledet av Fred Svanteson i spissen for etableringen. Korpset ble offisielt stiftet 8. juni 1965. Dette ble avløst året etter av et ordinært styre som Per Sverkholt ledet.

60 elever gjennomgikk notekurset høsten 1965. Av disse fikk i første omgang 33 starte opp i korpset (etter en bedømmelse av den enkelte). I denne tidlige fasen måtte man begrense medlemstallet så korpset ikke skulle ”vokse oss over hodet”.

Yrkesmusikeren Erik R. Petersen som også hadde barn i korpset ble engasjert som dirigent. Det var en stor utfordring å skaffe midler nok til instrumenter – men det gikk seg til! Instrumentene som ble kjøpt inn kostet kr 26.000. Betingelsene i butikken var ”enestående” – man fikk betale beløpet over tre år!

Våren 1966 hørtes trommer og musikk på Sofiemyr!

I 1997 fikk korpset utvidet sitt nedslagsfelt. Nabokorpset Oppegård Skolemusikkorps hadde en periode slitt med sin rekruttering og valgte å la sine musikanter gå over til Sofiemyr Skolekorps i påvente av ”bedre tider”. I årene etter dette tok derfor Sofiemyr Skolekorps inn aspiranter også fra skolekretsene Greverud og Østli. Dette vedvarte frem til 2003 da ildsjeler i Oppegård syd igjen stablet på bena Oppegård Skolemusikkorps.

Selv om Sofiemyr skolekorps ikke har hatt betydelige problemer med medlemsantallet er rekruttering en utfordring også for oss. Vi har derfor stadig fokus på hvordan vi best mulig kan få inn nye medlemmer. Siden 2006 har vi forsøkt en ny og spennende tilnærming på dette: Prosjekt ”Vårblås”. Elevene på skolefritidsordningen fikk prøve seg i et lite korps i løpet av noen våruker – med avsluttende konsert!
 

    Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

www.hornet.no__________Sofiemyr Skolekorps__________Kontakt: webmaster@hornet.no