Print this page
Bernt Nordset på orgel
Verdenspremiere med Sofiemyr skolekorps og kantor Bernt Nordset på orgel
 Juniorkorpset
 
Juniorkorpset
  Hovedkorpset
 
Hovedkorpset

Fredag 14. desember fant en verdenspremiere sted i Sofiemyr kirke. I anledning kirkens 25-års jubileum spilte Sofiemyr skolekorps og kantor Bernt Nordset på orgel sammen i nyarrangert musikk for korps og orgel i konserten "Piper og Horn".

Korpset og Bernt Nordset spilte sammen på flere verk og høydepunktet var da de gjorde det som antageligvis var en verdenspremiere og fremførte den franske organisten Olivier Messiaens "Apparition de l'Eglise Éternelle" (Den evige kirkes tilsynekomst). Korps og orgel spilte sammen med stor musikalitet et stykke som antageligvis svært få, om ingen, blant publikum hadde hørt tidligere. Et stykke som startet diffust og forsiktig, for så å bli tydeligere og tydeligere og nådde et kraftfullt klimaks midtveis når den evige kirke står tydelig frem for så å gå tilbake før musikken forsvinner helt og man såvidt kunne høre den - takk for en flott fremførelse og en spennende verdenspremiere!

I tillegg spilte korps og orgel sammen Sinfonia for to 4-stemmige ensembler og Sleep. Alle 3 stykkene var arrangert av Idar Torskangerpoll.

Gjennom Bernt Nordsets eminente orgelspill fikk vi også høre orgelets mange ulike uttrykk fra det sarte til det kraftfulle, rolige til det hurtige. Bernt Nordset åpnet konserten alene med Bach og Mendelssohn. Senere fortsatte han med to versjoner av "Det hev ei rose sprunge" med publikum med på sang. Vi fikk høre "Vår gud han er så fast en borg", for deretter å høre korpset spille variasjoner over den samme salmen. Bernt Nordset ga publikum flott musikk som man ikke så ofte hører, spilt med stor innlevelse!

Juniorkorpset spilte også 3 sanger. Også de spilte Mendelssohn i tillegg til "Tenn lys!" og "En stjerne skinner i natt".

Både korpset og kirken overrakte blomster til Bernt Nordset og Idar Torskangerpoll for de musikalske opplevelsene. Korpset fikk også blomster av kirken som takket for et godt samboerskap gjennom 25 år! Vanligvis foretrekker kirken ekteskap, men her ble det konstatert at samboerskapet hadde vært godt og vellykket. Korpset har hatt tilhold i kirken siden den ble bygd for 25 år siden, men Nordset påpekte at det skulle gå 25 år før de sammen spilte konsert!

Vi takker både korps og organist for at publikum fikk nye musikalske erfaringer!

Konserten ble avsluttet med Deilig av jorden spilt av korpset og Bernt Nordet sammen med publikums sang.

14.12.2012, tekst Asbjørn Løken / foto Monica A. Adolfsen